Republiek Mahabad(Koerdisch: KomarÓ Mehabad)
Geplaatst door admin op November 26 2009 23:25:28
Op 22 januari 1946 riepen Koerdische nationalisten van de Koerdische Democratische Partij de autonomie uit van de Koerdische regio rondom de stad Mahabad (Koerdisch: Mehabad). Qazi Mohammed (KDP) werd president
Uitgebreid nieuws
Republiek Mahabad(Koerdisch: KomarÓ Mehabad)


In 1941 vielen Groot-BrittanniŽ en de Sovjet-Unie Iran binnen, omdat de
beide grootmachten de Sjah Reza Pahlavi er van verdachten pro-Duits te zijn. Iran werd verdeeld in een noordelijke, Sovjet-Russische bezettingszone en een zuidelijke, Britse bezettingszone. De Russen verklaarden zich bereid om de Koerden en de Azeri's verregaande autonomie te verlenen binnen de Sovjet-Russische bezettingszone.

Op 22 januari 1946 riepen Koerdische nationalisten van de Koerdische Democratische Partij de autonomie uit van de Koerdische regio rondom de stad Mahabad (Koerdisch: Mehabad). Qazi Mohammed (KDP) werd president, Baba Shaikh (KDP) werd minister-president en Mustafa Barzani (KDP) werd opperbevelhebber van het Koerdische leger. Sjeik Achmed Barzani, een geestelijke uit de Barzani-stam, werd spiritueel leider van de republiek. De nieuwe leiding van de republiek was vrij behoudend en streefde niet naar verregaande sociale hervormingen, hoewel de landgoederen van de gevluchte landbezitters werden geconfisqueerd en men van plan was deze vrijgekomen grond te verdelen onder de landloze boeren. President Qazi Mohammed was een belangrijke religieuze leider en verwierf grote sympathie onder de bevolking. Dit gold ook voor Mustafa Barzani, stamhoofd van de voorname Barzani-stam die nationalistisch & islamitisch waren (soennieten). Op 23 april 1946 sloot de Koerdische regering een verdrag met de eveneens onder Russische protectie opgericht republiek Azerbeidzjan. In feite kwam het nu tot een soort federatie en beide landen besloten zaken als financiŽn en buitenlandse zaken gezamenlijk te regelen.

In mei 1946 besloten de Sovjets om zich uit Noord-Iran terug te trekken in ruil voor olie. Azerbeidzjan en de Republiek Mahabad werden min of meer door de Russen in de steek gelaten. Toch kwam het einde van de twee republieken niet direct. Het Iraanse leger veroverde in december 1946 Mahabad. Eind december werden Qazi Mohammed en Baba Shaikh gearresteerd. De Barzani-clan, samen met generaal Mustafa Barzani, weken uit naar Naqadeh en Uchnu. Vandaar uit ging Barzani naar Teheran in de hoop om een compromis te bereiken met sjah Mohammed Reza Pahlavi. Deze onderhandelingen werden afgebroken en op 22 februari 1947 veroverden het keizerlijk leger Naqadeh en Uchnu. De restanten van Barzani's leger weken daarna uit naar Irak en wist vandaar uit naar de Sovjet-Unie te vluchten.

Op 30 maart 1947 werden Qazi Mohammed, zijn broer en neef opgehangen. De Barzani-clan en de Qazi-clan werden vervolgd, maar via guerrilla-acties bleven zij in Noord-Iran actief. Later verschoven de Koerdische acties zich naar Irakees grondgebied.

Ondanks de korte duur van de Republiek Mahabad, is zij vrij bekend. Voor veel Koerden (niet alleen de Iraanse) vertegenwoordigt de Republiek Mahabad de hoop op een eigen staat